Определение № 459

към дело: 20115100200072
Дата: 06/07/2011 г.
Съдия:Деян Георгиев Събев
Съдържание
и на осн. чл.452 ал.1 от НПК, във вр. с чл.43а, ал.1 т.2 от НК, Окръжният съд

О П Р Е Д Е Л И :

ЗАМЕНЯ неизтърпяната част от наложеното на осъдения Ю. А. Ю., роден на **.**.**** год. в Г.Х., оБ.Х., с постоянен адрес в Г.К., български гражданин, женен, осъждан, с ЕГН *, с Присъда № 114/06.11.2008 год. по Н.о.х.дело № 830/2008 год. по описа на РС – К., с Определение № 15/18.02.2009 год. по Ч.н.дело № 51/2009 год. по описа на РС-К. и с Определение № 140/17.02.2010 год. по Ч.н.дело № 33/2010 год. по описа на ОС - К., наказание “ПРОБАЦИЯ” с определени пробационни мерки: „задължителна регистрация по настоящ адрес” за срок от 3 години, „задължителни периодични срещи с П. служител” за срок от 3 години, и „безвъзмезден труд в полза на обществото” в размер на 240 часа годишно за срок от две поредни години, с наказание “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 11 /единадесет/ дни, което да изтърпи П. първоначален „строг” режим в затворническо общежитие от закрит тип, на основание чл. 61 т.2, във вр. с чл. 60 ал.1 от ЗИНЗС.
Определението подлежи на обжалване и протестиране пред Апелативен съд Пловдив в 7-дневен срок от днес.ПРЕДСЕДАТЕЛ:


СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:1.


2.

File Attachment Icon
0C71FB60889A7F1AC22578A800479020.rtf