Определение № 417

към дело: 20135100200074
Дата: 05/20/2013 г.
Съдия:Деян Георгиев Събев
Съдържание
и на осн. чл.452 ал.1 от НПК, във вр. с чл.43а, ал.1 т.2 от НК, Окръжният съд

О П Р Е Д Е Л И :

ОТХЪРЛЯ предложението на председателя на пробационния съвет за района на действие на Крумовградския районен съд за замяна на неизтърпяната част от наложеното с Определение от 21.10.2011 год. по Н.о.х.дело № 1097/2011 год. по описа на Кърджалийския районен съд на осъдения К. С. М., роден на **.**.**** год. в Г.М., с настоящ адрес в с.П., О.К., обл.К., български гражданин, с основно образование, безработен, неженен, осъждан, с ЕГН *, наказание “ПРОБАЦИЯ” с определени пробационни мерки: „задължителна регистрация по настоящ адрес” за срок от 1 година и 6 месеца с периодичност два пъти седмично, „задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от 1 година и 6 месеца, и „безвъзмезден труд в полза на обществото” в размер на 200 часа годишно за срок от 1 година и 6 месеца, с наказание “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА”.
Определението подлежи на обжалване и протестиране пред Апелативен съд Пловдив в 7-дневен срок от днес.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1. 2.

File Attachment Icon
21988D1B9B099CEFC2257B710043E9DD.rtf