Присъда № 6

към дело: 20135100200016
Дата: 03/05/2013 г.
Съдия:Деян Георгиев Събев
Съдържание
и на основание НПК
П Р И С Ъ Д И :

ПРИЗНАВА Б. А. Б., роден на **.**.**** год. в Г.К., с постоянен адрес в с.М., О.К., обл.К., български гражданин, неженен, неосъждан, с основно образование, безработен, с ЕГН *, за ВИНОВЕН в това, че на 13.05.2012 год. в с.М., О.К., обл.К., умишлено умъртвил И. Е. М. от с.С., О.К., обл.К., с ЕГН *, поради което и на основание чл. 115, във вр. с чл. 54 от НК го ОСЪЖДА на наказание “лишаване от свобода” за срок от 15 /петнадесет/ години, П. първоначален “строг” режим на изтърпяване на наказанието в затвор, на основание чл. 61 т.2, във вр. с чл.60 ал.1 от ЗИНЗС.
На основание чл. 59 ал.1 и ал.2 от НК от така наложеното наказание на Б. А. Б., със снета по делото самоличност, ПРИСПАДА времето, през което през което същият е бил задържан за срок до 24 часа по реда на ЗМВР, за срок до 72 часа по реда на НПК, както и времето, през което спрямо него е била взета мярка за неотклонение “Задържане под стража”, считано от 14.05.2012 год.
ОСЪЖДА Б. А. Б., със снета по делото самоличност, да заплати на С. Р. А., с ЕГН *, на Б. Б. А., с ЕГН *, и на малолетните Е. И. М., с ЕГН * и Е. И. М., с ЕГН * - чрез тяхната майка и законен представител Б. Б. А., с ЕГН *, всички с постоянен адрес – с.Сестринско, О.К., обл.К., сумите в размери, както следва: на С. Р. А. – 70 000 /седемдесет хиляди/ лв.; на Б. Б. А. – 90 000 /деветдесет хиляди/ лв.; на Е. И. М. – 120 000 /сто и двадесет хиляди/ лв.; и на Е. И. М. – 120 000 /сто и двадесет хиляди/ лв., представляващи обезщетения за претърпените от престъплението неимуществени вреди за всеки от тях, ведно със законната лихва върху тези суми, считано от 13.05.2012 год., до окончателното им изплащане, като ОТХВЪРЛЯ гражданските искове за обезщетение за претърпени от престъплението неимуществени вреди в останалата им част и за разликата до пълните им предявени размери, както следва: от 100 000 лв. за гражданския ищец С. Р. А.; от 150 000 лв. за гражданския ищец Б. Б. А.; и от по 200 000 лв. за гражданските ищци Е. И. М. и Е. И. М., като неоснователни и недоказани; както и да им заплати направените по делото разноски, общо в размер на 1000 /хиляда/ лв.
На основание чл. 53 ал.1 б.”а” от НК ОТНЕМА в полза на Държавата вещественото доказателство1 бр. нож с жълтокафява пластмасова дръжка с метален обков в предния край, като вещ, принадлежаща на виновния и послужила за извършване на умишлено престъпление.
ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА - 7 бр.ножове, долнище от анцунг /шушляков панталон/, мъжка тениска, кибрит, чифт мъжки обувки, , да се върнат на подс.Б. А. Б., след влизане на присъдата в сила; веществените доказателства - 3 бр.марли с червеникаво-кафяви петна, кръв за ДНК изследване от трупа на Иван Емилов Митев, кръв за ДНК изследване от Б. А. Б., кръв за ДНК изследване от Ю. М. Т., да се унищожат след влизане на присъдата в сила, като вещи без стойност и негодни за употреба.
ОСЪЖДА Б. А. Б., със снета по делото самоличност, да заплати по сметка на Окръжен съд – К. държавна такса върху уважената част на гражданските искове, в размер на 16 000 /шестнадесет хиляди/ лв.; както и направените по делото разноски, в размер на 2 787.10 лв.
Присъдата подлежи на обжалване или протестиране пред Апелативен съд – Пловдив в петнадесетдневен срок от днес.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1. 2.

File Attachment Icon
85C869936E88EC71C2257B250053B9D2.rtf