Определение № 250

към дело: 20185100200013
Дата: 03/14/2018 г.
Съдия:Йорданка Георгиева Янкова
Съдържание
и на осн. чл.436 ал.1 от НПК, във вр. с чл.87 ал.1 от НК, Окръжният съд

О П Р Е Д Е Л И :

РЕАБИЛИТИРА А. И. В., с постоянен адрес – Г., ул. „С. С. № *, вх. „*”, .*, А., с ЕГН *, за осъжданията му, както следва:
- с Присъда № 35/10.02.2002 год., постановена по Н.о.х.дело № 160/2001 год. по описа на Момчилградския районен съд, влязла в сила на 22.03.2002 год., с която за извършено престъпление по чл. 197 т.1, във вр. с чл.195 ал.1 т.3 и т.4, във вр. с чл.194 ал.1, във вр. с чл.20 ал.2, във вр. с чл.55 ал.1 т.2 б. „б” от НК е осъден на наказание „Глоба” в размер на 100 лв.;
- с присъда № 64/28.12.2002 год., постановена по Н.о.х.дело № 84/2002 год. по описа на Ардинския районен съд, влязла в сила на 13.01.2003 год., с която за извършено престъпление по чл. 339 ал.1, във вр. с чл.55 ал.1 т.2 б.„б” от НК е осъден на наказание „Глоба” в размер на 700 лв.;
- с Присъда № 106/14.05.2003 год., постановена по Н.о.х.дело № 122/2003 год. по описа на Момчилградския районен съд, влязла в сила на 30.05.2003 год., с която за извършено престъпление по чл. 325 ал.2, във вр. с ал.1, във вр. с чл.54 от НК е осъден на наказание „лишаване от свобода” за срок от 6 месеца, изпълнението на което на основание чл.66 ал.1 от НК е отложено за срок от 3 години; и
- със споразумение, одобрено по реда на чл.384 ал.1, във вр. с чл.381 и сл. от НПК с протоколно определение от 19.06.2006 год.,постановено по Н.о.х.дело № 16/2006 год. по описа на Окръжен съд – Кърджали, влязло в сила на 19.06.2006 год., с което за извършено престъпление по чл.354а ал.2 т.1 и т.2, във вр. с ал.1, предл.3-то, предл.4-то и предл.6-мо, във вр. с чл.55 ал.1 т.1 от НК е осъден на наказание „лишаване от свобода” за срок от 3 /три/ години и 6 /шест/ месеца, при първоначален „общ” режим на изтърпяване на наказанието, като на основание чл.59 ал.1 от НК е приспаднато времето, през което спрямо него е била взета мярка за неотклонение „Задържане под стража”, считано от 25.11.2004 год.
Определението подлежи на обжалване или протестиране пред Апелативен съд Пловдив в 7-дневен срок от днес.ПРЕДСЕДАТЕЛ: СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:1.


2.

File Attachment Icon
A880A4F0710030D2C2258259002AE8CC.rtf