Присъда № 2

към дело: 20185100200016
Дата: 03/14/2018 г.
Съдия:Георги Стоянов Милушев
Съдържание
и на основание НПК

П Р И С Ъ Д И :

ПРИЗНАВА Л. Н. М. роден на 03.05.1966г. в гр.Кърджали, с постоянен и настоящ адрес с.С.,общ.К., български гражданин, с основно образование, не осъждан, безработен, с ЕГН-*, за ВИНОВЕН в това, че през периода 21.02.2017 г. до 26.02.2017г., при условията на продължавано престъпление, в гр. Кърджали използвал платежен инструмент - дебитна карта с номер *, издадена от „Централна кооперативна банка” АД , с титуляр Т. Ф. Р. с ЕГН - *, без съгласието на титуляра, вследствие на което осъществил 7/седем/ транзакции общо в размер на 2250 / две хиляди двеста и петдесет / лева, като деянието не съставлява по-тежко престъпление - поради което и на основание чл. 249 ал. 1, във вр. с чл. 26 ал. 1 от НК и чл.54 и чл.58 а ал.4 от НК, го ОСЪЖДА на наказание лишаване от свобода за срок от 1/една/година.
На основание чл.66 ал.1 от НК, ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание „лишаване от свобода”, за срок от 3/три/ години, считано от влизане на присъдата в сила.
Веществените доказателства - Дебитна карта № дебитна карта с номер *, издадена от „Централна кооперативна банка” АД , с надпис T. R. да с върне на титуляра след влизане на присъдата в сила.
Веществените доказателства- 1бр. диск марка Verbatim без надпис и 1брой диск поставен в кутийка с ръкописен текст РУП- Кърджали рег.№ДП105/09.03.2017г.-Банка ДСК,АТМ ,26.02.2017г., като вещи без стойност да се унищожат след влизане на присъдата в сила.
ОСЪЖДА Л. Н. М. , със снета по делото самоличност, да заплати по сметка на ОД на МВР–Кърджали направените разноски на ДП, в размер на 263,70лв.
Присъдата подлежи на обжалване или протестиране пред Апелативен съд – Пловдив в петнадесетдневен срок от днес.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:1.


2.

File Attachment Icon
A8F7625DE8324B20C2258250004DB1FA.rtf