Присъда № 9

към дело: 20105100200150
Дата: 07/13/2010 г.
Съдия:Георги Стоянов Милушев
Съдържание
и на основание НПК

П Р И С Ъ Д И :


ПРИЗНАВА Х. А. Ю.,български гражданин, женен, неосъждан, без образование,безработен, неосъждан с ЕГН. за ВИНОВЕН в това, че на г. в землището на с.Г., О.К., оБ.К., умишлено умъртвил А. Ю. Х. от с.Г., О.К., оБ.К.,в състояние на силно раздразнение,предизвикано от пострадалия с насилие-причиняване на болка и страдание от нанесени разкъсно-контузни рани по лицето-лявата скула и в областта на лявата ръка,при което е било възможно да настъпят тежки последици за виновния – престъпление по чл.118, във вр.с чл.115 от НК, поради което и на основание чл. 118 във вр. с чл.115, във вр. с чл.54от НК го ОСЪЖДА на наказание “лишаване от свобода” за срок от 6/шест/, години ,при първоначален „строг” режим на изтърпяване на наказанието в затворническо общежитие от закрит тип, на основание чл.61.т.2.във вр.с чл.60.ал.1 от ЗИНЗС;
ОСЪЖДА Х. А. Ю. , със снета по делото самоличност, да заплати на З. И. Х. с ЕГН-съпруга,Б. А. Х. с ЕГН- –син,Ф. А. Х. с ЕГН-син и Ф. А. Х. с ЕГН -дъщеря и четиримата от с.Г., О.К., оБ. К., наследници на И. А. А. , сумите в размери, както следва: на З. И. Х - 50 000 лв.; на Б. А. Х. , Ф. А. Х. и Ф.А. Х. –по 35 000 за всеки от тях, представляващи обезщетение за претърпени неимуществени вреди, ведно със законната лихва върху тези суми, считано от 25.10.2009г. до окончателното им изплащане; както и направените по делото разноски в размер на 1000лв.
ОТХВЪРЛЯ предявените искове за разликата ,както следва:на З. И. Х. от 50 000 до 100 000.лв. и на Б.А. Х. ,Ф. А. Х. и Ф. А. Х от по 35000 до 100 000лв.,като неоснователни и недоказани.
Веществените доказателства четири банкноти, съответно една от двадесет лева, една по пет лева и една от два лева, халка, часовник, камък /бруст/, два подлистника от вестници, пластмасова бутилка, корда, три найлонови торби, платнена торба и дървен прът, след влизане на присъдата в сила да се върнат на П. Х. Ю; веществените доказателства – два броя ножове с калъфи след влизане на присъдата в сила да се унищожат.
ОСЪЖДА Х. А. Ю. , със снета по делото самоличност, да заплати по сметка на Окръжен съд – К. направените по делото разноски, в размер на 780 лв., както и държавна такса върху уважените размери на граждански искове, в размер на 6200 лв.
Присъдата подлежи на обжалване или протестиране пред Апелативен съд – Г.Пловдив в петнадесетдневен срок от днес.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:СЪД. ЗАСЕДАТЕЛИ: 1. 2

File Attachment Icon
C4B7BC7EE77927C6C225776500497263.rtf