Присъда № 4

към дело: 20135100200015
Дата: 02/20/2013 г.
Съдия:Йорданка Георгиева Янкова
Съдържание
и на основание НПК

П Р И С Ъ Д И :

ПРИЗНАВА В. В. Б. от С., общ. К., О., роден на * година, в Г.К., с ЕГН:*, българин, български гражданин, с начално образование, не женен, осъждан, работещ като горски работник-дървосекач в „Л." ООД Г.К., за ВИНОВЕН в това, че на 30.01.2012г., в землището на с.Ч., общ.К., обл.К., като използвал моторен трион „Хускварна", направил опит умишлено да умъртви Д.Д.Ч., от С., общ. К., О., като деянието е останало недовършено по независещи от волята му причини, поради което и на основание чл.115, във вр. с чл.18, ал.1, във вр. с чл.58а, ал.4, във вр. с ал.1, във вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК, го ОСЪЖДА на наказание “лишаване от свобода” за срок от 3/три/ години, което на основание чл.60, ал.1 и чл.61, т.2 от ЗИНЗС да изтърпи в затвор при първоначален строг режим.
ОСЪЖДА В. В. Б., със снета по делото самоличност, да заплати на Д.Д.Ч., от С., общ. Котел, О. с ЕГН *, сумата в размер на 7000/седем хиляди/ лева, представляваща обезщетение за претърпените от престъплението неимуществени вреди, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 30.01.2012 г. – деня на увреждането до окончателното й изплащане, както и направените от него по делото разноски в размер на 1000 лева, като ОТХВЪРЛЯ гражданският иск за обезщетение за претърпени от престъплението неимуществени вреди в останалата му част и за разликата до пълния му предявен размер от 15 000 лв., като неоснователен и недоказан.
ОТНЕМА в полза на Държавата на основание чл.53, ал.1, б.”а” от НК вещественото доказателствомоторен резачка „Хускварна" с №540283-01 К, оранжева на цвят , с шина и верига и 1 бр. малка брадва с дървена дръжка.
ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА- кафяви обувки; следи от червеникав цвят, иззети пред вътрешната страна на фургона на балатум, опаковани в прозрачен полиетиленов плик; 1бр. бяла запалка с надпис „Futbol”; 1 бр. черна шапка с надпис „А"; следи с червеникав цвят, намерени върху сняг, опаковани в прозрачен полиетиленов плик; 1 бр. нож с кафява дръжка с дължина на острието 14 см; 1 бр. парче от входна врата на фургон; 1 бр. мъжки пуловер, сив на цвят с шарки в предната си част и 1 бр. мъжки панталон, сив на цвят - силно износен, да се унищожат след влизане на присъдата в сила като негодни и вещи с незначителна стойност.
ОСЪЖДА В. В. Б., със снета по делото самоличност, да заплати по сметка на Окръжен съд К. държавна такса върху уважената част на гражданския иск, в размер на 280 лв.; както и направените по делото разноски, в размер на 330 лв. Присъдата подлежи на обжалване или протестиране пред Апелативен съд – Г.Пловдив в петнадесетдневен срок от днес.ПРЕДСЕДАТЕЛ:


СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1. 2.

File Attachment Icon
C73EAE6513532449C2257B180051717E.rtf