Определение № 464

към дело: 20115100200094
Дата: 06/07/2011 г.
Съдия:Кирил Митков Димов
Съдържание
и на основание чл.70, ал.4 от НПК,

О П Р Е Д Е Л И :

НАСТАНЯВА С. И. Л. от Г.К., К.”П.” № *., с ЕГН * – обвиняем по досъдебно производство № 322/2011 г. по описа на РУ “Полиция” – К. за изследване в психиатрично заведение МБАЛНП “С. Н.” – Г.С. за срок от 30 дни.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба или частен протест пред Пловдивския апелативен съд в тридневен срок, считано от днес.Председател:


Съдебни заседатели: 1. 2.

File Attachment Icon
F479AF2B1BA3DC92C22578A800589C2D.rtf