Новини

Свободни работни места в Окръжен съд - КърджалиТърг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична държавна собственост – помещение за банков офис
Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична държавна собственост – помещение за банков офис


Свободни работни места в Окръжен съд - Кърджали
Окръжен съд - Кърджали обявява свободно работно място за "Призовкар"Съобщение - преводачи
С Ъ О Б Щ Е Н И Е


УВЕДОМЯВАМЕ ВИ,
че предложения за изменение и допълнение на списъка на специалистите, утвърдени за преводачи и предложения за включване в същия за съдебния район на Окръжен съд – Кърджали, съгласно чл. 399 и чл. 402, ал. 1 от Закона за съдебната власт (ЗСВ), се правят до края на м. септември на текущата календарна година пред Председателя на Окръжен съд – Кърджали.Съобщение - вещи лица
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, че предложения за изменение и допълнение на утвърдения списък на вещите лица и предложения за включване в списъка на вещите лица за съдебния район на Окръжен съд и Административен съд – гр. Кърджали, съгласно чл. 399 и чл. 402, ал. 1 от Закона за съдебната власт, се правят до края на м. септември на текущата календарна година пред Председателя на Окръжен съд – Кърджали.


Назад НазадНапред Напред

Навигация
Новини, събития и съобщения
Справки по дела
Анкета
Търсене
Контакти
Адрес
гр. Кърджали
бул. "Беломорски" № 48
Телефон:
0361/ 5 88 15, 6 27 03
Факс:
0361/ 6 27 08
Общини
Районни съдилища
Прокуратура
Адвокати
Нотариуси
Вещи лица
Преводачи
НССС
Съдебни заседатели
Съдебни изпълнители
Брояч на посещенията