Обяви
Свободни работни места в Окръжен съд - КърджалиТърг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична държавна собственост – помещение за банков офис
Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична държавна собственост – помещение за банков офис


Свободни работни места в Окръжен съд - Кърджали
Окръжен съд - Кърджали обявява свободно работно място за "Призовкар"ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ПО ИЗБОР НА БАНКА, ОБСЛУЖВАЩА ОКРЪЖЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
ПОКАНА

ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ПО ИЗБОР НА БАНКА, ОБСЛУЖВАЩА
ОКРЪЖЕН СЪД - КЪРДЖАЛИСъс Заповед № 368 от 09.12.2014 г. на Председателя на Окръжен съд - Кърджали е открита процедура по избор на банка, обслужваща съда. Процедурата е в съответствие с решения на Висшия съдебен съвет - протокол № 20/22.06.2005 г., протокол № 53/19.12.2006 г. и т. 32 от протокол № 22/22.05.2013 г.
Ако обслужването на сметките на Окръжен съд - Кърджали представлява интерес за Вас, Ви отправям настоящата покана за участие в процедурата. Критериите за избор и относителната им тежест, изискванията към банките - участници, необходимите документи, редът за подаването им и крайният срок (09.01.2015 г. вкл.), са посочени в заповедта, приложена към поканата. Пълният й текст е публикуван и на интернет - страницата на съда: ТУК

ПРИЛОЖЕНИЕ: Заповед № 368 от 09.12.2014 г. на Председателя на Окръжен съд – Кърджали.ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОКРЪЖЕН СЪД – КЪРДЖАЛИ:
                                                (Г. МИЛУШЕВ)Свободни работни места в Окръжен съд - Кърджали
Свободни работни места в Окръжен съд - КърджалиСвободни работни места в Окръжен съд - КърджалиСвободни работни места в Окръжен съд - Кърджали
Свободни работни места в Окръжен съд - КърджалиОбява за провеждане на търг за отдаване под наем
Обява за провеждане на търг за отдаване под наем


Назад НазадНапред Напред
Навигация
Новини, събития и съобщения
Справки по дела
Анкета
Търсене
Контакти
Адрес
гр. Кърджали
бул. "Беломорски" № 48
Телефон:
0361/ 5 88 15, 6 27 03
Факс:
0361/ 6 27 08
Общини
Районни съдилища
Прокуратура
Адвокати
Нотариуси
Вещи лица
Преводачи
НССС
Съдебни заседатели
Съдебни изпълнители
Брояч на посещенията