Посещение в Съдебната палата в град Кърджали

На 21.02.2019г. участниците в екип „Професии“, по проект „В търсене на значимите”, финансиран от Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства /ЦОИДУЕМ/, с ръководител Керка Милушева посетиха  Съдебната палата в град Кърджали.Там имаха възможност да се срещната с действащи съдии  като научиха от „първо лице“ за професията на юриста. Запознаха се с пропусквателния режим в Българския съд и с реда в Съдебната зала – местата на  подсъдимия, прокурора, адвоката, съдебния състав, секретар. С това посещение участниците в групата  проучиха една от най-желаните професии в региона. Предстои им да  проведат анкетно проучване свързано с мненията на връстниците им относно професията, която биха желали да упражняват в бъдеще.


This page has been accessed 28 times. .
Навигация
Новини, събития и съобщения
Справки по дела
Анкета
Търсене
Контакти
Адрес
гр. Кърджали
бул. "Беломорски" № 48
Телефон:
0361/ 5 88 15, 6 27 03
Факс:
0361/ 6 27 08
Общини
Районни съдилища
Прокуратура
Адвокати
Нотариуси
НССС
Вещи лица
Преводачи
Съдебни заседатели
Съдебни изпълнители
Брояч на посещенията