ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Новоизбраният Председател на Районен съд – Кърджали Здравка Дечева – Запрянова официално встъпи в длъжност.
На 11 юни 2019 г. Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет единодушно с 10 гласа подкрепи избора на Здравка Дечева – Запрянова за Административен ръководител – Председател на Районен съд – Кърджали.
Съдия Здравка Запрянова е с ранг „съдия във ВКС и ВАС“ и с над 20 години юридически стаж, като от 2001 г. е съдия в Районен съд – Кърджали.
Акта за встъпване на Здравка Дечева – Запрянова в длъжността „Административен ръководител – Председател” на Районен съд – Кърджали бе подписан днес, на 19.06.2019 г. в Съдебната палата, на кратка церемония в присъствието на Лозан Панов – Председател на Върховния касационен съд, Георги Милушев – Председател на Окръжен съд – Кърджали, и съдиите от Окръжен и Районен съд – Кърджали.

This page has been accessed 12 times. .
Навигация
Новини, събития и съобщения
Справки по дела
Анкета
Търсене
Контакти
Адрес
гр. Кърджали
бул. "Беломорски" № 48
Телефон:
0361/ 5 88 15, 6 27 03
Факс:
0361/ 6 27 08
Общини
Районни съдилища
Прокуратура
Адвокати
Нотариуси
НССС
Вещи лица
Преводачи
Съдебни заседатели
Съдебни изпълнители
Брояч на посещенията