ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Кърджалийският окръжен съд отмени Постановление от 24.04.2019 г. на прокурор при Окръжна прокуратура – Кърджали, с което е отнето временно свидетелство за управление на МПС на Л.А.М. – обвиняем по досъдебно производство № 6/2019 г. по описа на ОСлО при ОП – Кърджали.
Съдът приема, че по делото не се съдържат доказателства, които да характеризират обвиняемия като системен нарушител на правилата за движение по пътищата и като недисциплиниран водач, а от там и не може да се изведе опасността същият да извърши друго престъпление по транспорта по глава 11, раздел ІІ от НК. Приложените по делото електронни фишове установяват единствено, че в тях като собственик/ползвател, на когото е регистрирано МПС, е посочено името на Л.А.М., като законен представител на ДПС.
В качеството му на физическо лице, на Л.А.М. е било съставено НП №185/2011г. по описа на РУ-Първомай, за налагане на глоба в размер на 200лв., на основание чл.182, ал.1, т.4 от ЗДвП.
Съдът приема, че само за това нарушение от 2011г. може да се направи извод, че автомобилът е бил управляван лично от Л.А.М., което представлява изолиран случай на нарушаване на правилата за движение по пътищата.
Поради това съдът не споделя мотивите на представителя на ОП - Кърджали, обосновали вземането на обжалваната мярка, че обвиняемият многократно бил санкциониран по административен ред за сериозни нарушения на правилата на движение, и то такива с висок риск спрямо безопасността на движението.
Определението на съда е окончателно.

This page has been accessed 8 times. .
Навигация
Новини, събития и съобщения
Справки по дела
Анкета
Търсене
Контакти
Адрес
гр. Кърджали
бул. "Беломорски" № 48
Телефон:
0361/ 5 88 15, 6 27 03
Факс:
0361/ 6 27 08
Общини
Районни съдилища
Прокуратура
Адвокати
Нотариуси
НССС
Вещи лица
Преводачи
Съдебни заседатели
Съдебни изпълнители
Брояч на посещенията