Съдии

01. Георги Стоянов Милушев - Председател
02. Деян Георгиев Събев - Заместник председател
03. Веселина Атанасова Кашикова - Заместник председател
04. Пламен Александров Александров - Съдия
05. Мария Кирилова Дановска - Съдия
06. Васка Динкова Халачева - Съдия
07. Кирил Митков Димов - Съдия
08. Йорданка Георгиева Янкова - Съдия

Навигация
Новини, събития и съобщения
Справки по дела
Анкета
Търсене
Контакти
Адрес
гр. Кърджали
бул. "Беломорски" № 48
Телефон:
0361/ 5 88 15, 6 27 03
Факс:
0361/ 6 27 08
Общини
Районни съдилища
Прокуратура
Адвокати
Нотариуси
НССС
Вещи лица
Преводачи
Съдебни заседатели
Съдебни изпълнители
Брояч на посещенията