Контакти

6600 гр. Кърджали, бул. Беломорски 48
тел.: 0361 5 88 15; 0885 39 21 99; 0882 71 31 23 - Деловодство,
0361 6 27 03; 0882 73 08 03 Главен специалист - административна дейност,
0361 5 88 45, 0885 39 26 33 - Председател
факс: 0361 6 27 08
e-mail: okrsad_kj(@)mail.bg
(Забележка: За да използвате e-mail адреса, моля махнете скобите около знака "@")

Банкови сметки
НОВИ ( IBAN - валидни от 01.03.2015 год. )
BG62CECB979033F7866300 - временни депозити за вещи лица и свидетели, съдебни гаранции
BG55CECB979031F7866300 - приходи от такси
„Централна кооперативна банка” АД – клон Кърджали
BIC:CECBBGSF

Навигация
Новини, събития и съобщения
Справки по дела
Анкета
Търсене
Контакти
Адрес
гр. Кърджали
бул. "Беломорски" № 48
Телефон:
0361/ 5 88 15, 6 27 03
Факс:
0361/ 6 27 08
Общини
Районни съдилища
Прокуратура
Адвокати
Нотариуси
НССС
Вещи лица
Преводачи
Съдебни заседатели
Съдебни изпълнители
Брояч на посещенията