Съдебни служители

Светла Милушева – съдебен администратор
Красимира Тодорова – главен специалист - административна дейност
инж. Васил Анастасовски – системен администратор
Деляна Иванова – главен счетоводител
Кирилка Карамучева – съдебен деловодител „Гражданско деловодство”
Николина Александрова – съдебен деловодител „Наказателно деловодство”
Боряна Фенева – съдебен деловодител „Регистратура”
Златина Милчева – съдебен деловодител „Фирмено отделение”
Славея Топалова – съдебен секретар
Светла Радева – съдебен секретар
Христина Русева – съдебен секретар
Петя Михайлова - съдебен секретар
Красимира Боюклиева - съдебен секретар
Илия Кунцев – призовкар
Иван Иванов - призовкар
Ремзие Хюсмен – чистачка
Янчо Янков – огняр

Декларации по чл.12 т.2 от ЗПРКИ

Навигация
Новини, събития и съобщения
Справки по дела
Анкета
Търсене
Контакти
Адрес
гр. Кърджали
бул. "Беломорски" № 48
Телефон:
0361/ 5 88 15, 6 27 03
Факс:
0361/ 6 27 08
Общини
Районни съдилища
Прокуратура
Адвокати
Нотариуси
Вещи лица
Преводачи
НССС
Съдебни заседатели
Съдебни изпълнители
Брояч на посещенията