Районен съд - Момчилград

Адрес:
гр. Момчилград, ул. 9-ти септември 1
тел. (0361) 5 87 53, (03631) 60 02, 60 03
e-mail: rs@link.bg
WEB: http://www.regcourt-momchilgrad.com/
.
Председател
Йордан Геров
Магистрати и служители:
3 съдии, 1 съдия по вписванията, 12 служители
Банкови сметки:
BG32BUIB78973199701601 – Приходи от такси
BG50BUIB78973399701600 – Временни депозити и гаранции
BG58BUIB78973399706500 – СИС
ОББ – клон Момчилград
BIC: BUIBBGSF

Общини и кметства:
община Момчилград
Момчилград с.Багрянка, с.Балабаново, с.Върхари, Вряло, с.Горско Дюлево, с.Груево, с.Гургулица, с.Девинци, с.Джелебско, с.Загорско, с.Звездел, с.Карамфил, с.Конче, с.Кременец, с.Лале, с.Нановица, с.Неофит Бозвели, Пиявец, с.Постник, с.Птичар, с.Садовица, с.Седларе, с.Синделци, с.Чайка, с.Равен
община Джебел
с.Воденичарско, с.Великденче, с.Генерал Гешево, с.Добринци, с.Душинково, с.Жълъдово, с.Козница, с.Контил, с.Мишевско, с.Папрат, с.Плазище, с.Поточе, с. Припек, с.Ридино, с.Рогозче, с.Слънчоглед, с.Телчарка, с.Устрен, с.Църквица, с.Щерна, с.Чакалци
община Кирково
с.Бенковски, с.Върбен, с.Вълчанка, с.Гривяк, с.Горно Кирково, с.Горно Къпиново, с.Горски извор, с.Делвино, с.Джерово, с.Добромирци, с.Долно Къпиново, с.Домище, с.Дрангово, с.Загорски, с.Завоя, с.Каялоба, с.Китна, с.Кърчевско, с.Кран, с.Крилатица, с.Кукуряк, с.Лозенградци, с.Малкоч, с.Медевци, с.Метличка, с.Мъглене, с.Орлица ,с.Пловка, с.Подкова, с.Пресека, с.Растник, с.Самодива, с.Самокитка, с.Старово, с.Стоманци, с.Фотиново, с.Хаджийско, с.Чичево, с.Чакаларово, с.Чорбаджийско, с.Шопци, с.Шумнатица

Навигация
Новини, събития и съобщения
Справки по дела
Анкета
Търсене
Контакти
Адрес
гр. Кърджали
бул. "Беломорски" № 48
Телефон:
0361/ 5 88 15, 6 27 03
Факс:
0361/ 6 27 08
Общини
Районни съдилища
Прокуратура
Адвокати
Нотариуси
НССС
Вещи лица
Преводачи
Съдебни заседатели
Съдебни изпълнители
Брояч на посещенията