Районен съд - Крумовград

Адрес:
гр. Крумовград, площад България 17
тел. (0361) 25 91, 25 92
e-mail: rs_krumovgrad@abv.bg, sys.rskrumovgrad@gmail.com
WEB:http://www.regcourt-krumovgrad.com
.
Председател:
Иван Йорданов

Магистрати и служители:
2 съдии, 1 съдия изпълнител, 8 служители

Банкови сметки:
BG85BPBI79323156041001 – Приходи от такси
BG22BPBI79323356041003 – Временни депозити
BG22BPBI79323356041003 – СИС
БПБ – клон Крумовград
BIC: BPBIBGSF

Общини и кметства:
община Крумовград
с.Аврен, с.Бук, с.Вранско, с.Горна Кула, с.Гулийка, с.Егрек, с.Звънарка, с.Малък Девесил, с.Полковник Желязово, с.Поточница, с.Пашинци, с.Рогач, с.Странджево.

Навигация
Новини, събития и съобщения
Справки по дела
Анкета
Търсене
Контакти
Адрес
гр. Кърджали
бул. "Беломорски" № 48
Телефон:
0361/ 5 88 15, 6 27 03
Факс:
0361/ 6 27 08
Общини
Районни съдилища
Прокуратура
Адвокати
Нотариуси
НССС
Вещи лица
Преводачи
Съдебни заседатели
Съдебни изпълнители
Брояч на посещенията