Районен съд - Ардино

Адрес:
гр. Ардино, ул. Републиканска 6
тел. 42 16, 42 17
e-mail: rsad_ardino@rs-ardino.justice.bg, ardino-rs@justice.bg
WEB: http://www.court-ardino.org/
.
Председател:
Сунай Осман

Магистрати и служители:
2 съдии, 1 съдия изпълнител, 8 служители

Банкови сметки:
BG75STSA93003100304301 – Приходи от такси
BG36STSA93003304591271 – Временни депозити
BG09STSA93003304591272 – СИС
ДСК – клон Ардино
BIC: STSABGSF

Общини и кметства:
община Ардино
с.Бял извор, с.Жълтуша, с.Горно Прахово, с.Долно Прахово, с.Млечино, с.Падина.

Навигация
Новини, събития и съобщения
Справки по дела
Анкета
Търсене
Контакти
Адрес
гр. Кърджали
бул. "Беломорски" № 48
Телефон:
0361/ 5 88 15, 6 27 03
Факс:
0361/ 6 27 08
Общини
Районни съдилища
Прокуратура
Адвокати
Нотариуси
НССС
Вещи лица
Преводачи
Съдебни заседатели
Съдебни изпълнители
Брояч на посещенията