Адвокати

ВИСШИЯТ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 148, АЛ. 4 ОТ ЗАКОНА ЗА АДВОКАТУРАТА Е ОБНАРОДВАЛ
СПИСЪК НА ДЕЙСТВАЩИТЕ АДВОКАТИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2017 ГОДИНА – ДВ БР.2/06.01.2017 ГОДИНА

АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ – КЪРДЖАЛИ

01. Ангел Балинов Текелиев - гр. Кърджали, ул.Републиканска 47; 0361/62118; 0887807045; 0878797782;
02. Антоанета Маринова Юрукова – гр.Кърджали, бул.България 49, ет.1, офис 6; 0361/62399; 0898607038;
03. Аркадий Иванов Демянов – гр.Кърджали, бул.България 47, ет.1, офис 1; 0889919009;
04. Асен Митков Самуилов – гр.Момчилград, ул.Гюмюрджинска 31, х-л Родопи, ет.2, ст.6; 03631/7219; 0879180808;
05. Бисер Здравков Милев - гр. Кърджали, търговски комплекс Орфей, партер; 0894634301;
06. Бисер Митков Самуилов - гр. Крумовград, ул. Ал. Стамболийски 1; тел: 03641/7166; 0878490774; 0895198739;
07. Боил Василев Тодоров – гр. Кърджали, ул. Георги Бенковски 1, офис 401; 0888819045;
08. Валентина Михайлова Топалова – гр. Кърджали, бул. Беломорски 58, вх.Б, ет.1, ап.1; 0885063949 ;
09. Васил Стефанов Хаджикулов – гр. Ардино, ул. Републиканска 3, ет.3, ст.10; 03651/2859; 0887988987;
10. Венелина Петкова Милушева – гр. Кърджали, ул. Опълченска, №3; 0888304276;
11. Венцислав Стойчев Янев – гр. Кърджали, бул. България 47, ет. 3, офис 32; 0361/62676; 27646; 0888302857;
12. Веска Стойчева Пулева – гр. Кърджали, ул. Републиканска 43; 0361/61276; 24327; 0898661235;
13. Владимир Христов Радичев – гр. Кърджали, бул. България 47, офис 20; 0886655626;
14. Георги Андонов Костадинов – гр. Кърджали,бул. България 53, ет.4, офис 3; 0888536478;
15. Георги Иванов Георгиев – гр. Кърджали, бул. Сан Стефано, вх.А, ап.3; 0361/64204; 20200; 0888202224;
16. Георги Иванов Трендафилов – гр. Крумовград, ж.к. Дружба, бл.2, вх.Б, ет.4, ап.25; 03641/3789; 0898727054;
17. Георги Кузманов Белев – гр. Кърджали, ж.к. Възрожденци, ул. Ангел Кънчев №22; 0361/45254; 84031; 0886602323;
18. Гергана Симеонова Хаджипантелеева – гр. Кърджали, ул. Васил Априлов, бл. ИТР, ет.3, ап.7; 0361/28644; 0897894654;
19. Дария Йорданова Кръпова – гр. Кърджали, ул. Стефан Караджа 8, ет.3; 0879099671;
20. Диана Иванова Саръева – гр. Кърджали, бул. Беломорски 58, вх.Б, ет.1, ап.1; 0886158580;
21. Димитрина Йорданова Георгиева – гр. Кърджали, ул. Беласица 23, 0361/37412; 0888506702;
22. Димитрия Драганова Василева – гр. Кърджали, бул. Беломорски 42, ет.1; 0361/38024; 0887460298;
23. Димитър Желязков Коленцов – гр. Кърджали, жк. Възрожденци, бл.95, вх.Б, ап.29; 0888422633;
24. Димитър Илиев Димитров – гр. Кърджали, бл. Простор 4, ап.1; 0361/26362; 0888062085; 0878728456;
25. Димитър Колев Шереметев – гр. Кърджали, комплекс Орфей, ет.3, офис 34; 0884549889;
26. Димитър Миланов Хаджиев – гр. Момчилград, ул. Гюмюрджинска 38; 0888957624;
27. Димитър Христов Чакъров – гр. Кърджали, ул. Ген. Делов 3, ет.1; 0361/20402; 0878446490;
28. Динчер Фикрет Хабиб – гр. Момчилград, ул. Капитан Петко Войвода 21, вх.Г, ет.2, ап.47; 03631/6110;
29. Дойчо Стефанов Гелимачев – гр. Момчилград, читалище „Нов живот”; 0887989173;
30. Елена Димова Налбантова – гр.Кърджали, комплекс Оргей, бл.А, офис 4; 0889903027;
31. Елисавета Минкова Пенчева – гр.Кърджали, ул. Калоян 9; 0361/58881; 0887808812;
32. Емил Огнянов Чолаков – гр.Крумовград, пл. България 6; 0887594395;
33. Здравко Делчев Ленков - гр. Кърджали, бул. Беломорски 42; 0361/85742; 0889000642;
34. Здравко Николаев Шопов - гр.Кърджали, бул.България 47, ет.3, офис 25; 0896824584;
35. Иван Василев Василев /временно преустановил/ – гр. Кърджали, бул. Беломорски 42; 0361/20153; 0899037369; 0878311682;
36. Ивана Петрова Бръмбарова - гр. Кърджали, комплекс Орфей, ет. 2, офис 2; 0361/62676; 0888954507;
37. Илчо Атанасов Колев – гр. Кърджали, ул. Републиканска 47, ет. 2; 0361/65474; 0889710212;
38. Кирил Димов Кирев – гр. Кърджали, бул. Булаир 12, вх.1, ап.12; 0361/20871; 0887318771;
39. Кирилка Петкова Петкова – гр. Кърджали, ул. Булаир 35, ет.2, ст.207; 0361/62821; 0887210708; 0878210736;
40. Костадин Вълков Карамитрев – гр. Момчилград, ул. Гюмюрджинска 23; 03631/4037; 4107; 0887338561;
41. Красимир Алексиев Пашов – гр. Ардино, ул. Републиканска 3; 0889431534;
42. Кунка Иванова Терзиева – гр. Кърджали, ул. Републиканска 47, ет. 2; 0361/65484; 0887523466;
43. Лазар Михайлов Базлянков – гр. Кърджали, ул. Ген. Делов 3, ет. 1; 0361/62332; 0887303558;
44. Мария Найденова Чилова – гр. Момчилград, ул. Гюмюрджинска 40А, ет. 1; 03631/4279; 0361 / 34106; 0896749122;
45. Милена Димова Караманолова – гр. Кърджали, бул. Беломорски 42; 0888313468;
46. Михаил Петков Стамов – гр. Кърджали, ул. Републиканска 47; 0887737719;
47. Муса Юсуф Сеидахмед – гр. Кърджали, бул. Беломорски 77, бл. Арда, вх.Г, ет.1, ап.52; 0888072425;
48. Мустафа Байрямали Хасан – гр. Кърджали, ул. Омуртаг 36, бл. Център, ап. 2; 0361/29700; 0888779526;
49. Мухидин Изет Шабан – гр. Кърджали, бул. България 22, ет.2, ст.15; 0361/61334; 39460; 0888427253;
50. Наталия Костадинова Пачилова – гр. Кърджали, ул. В. Априлов, бл. ИТР, вх.Б, ап.22; 0361/64080; 38224; 0888832210;
51. Николай Вълчев Маргаритов – гр. Кърджали, бул. Беломорски 73, бл. Арда, вх.Б, ап.19; 0361/64544; 30090; 0888870254;
52. Николай Иванов Карабозов – гр. Кърджали, ул. Републиканска 47; 0887627925;
53. Павел Богомилов Гатев – с. Горско Дюлево, ул. Гюмюрджинска 37А; 0878597725;
54. Паньо Русев Вълчев – гр. Кърджали, ул. Отец Паисий, бл.2, вх.А; 0361/28247; 0887848949;
55. Радко Йорданов Хаджиев – гр. Момчилград, ул. Георги Бенковски 96; 03631/3353, 0887907738;
56. Радослав Каменов Николов – гр. Кърджали, ул. Пирин 8, вх.А, ет.1, ап.1; 0887365422;
57. Радослав Христов Караманолов – гр. Кърджали, бул. Беломорски 42; 0878173909;
58. Райчо Александров Райчев – гр. Кърджали, бл. Булаир, вх.А, ап.1; 0361/26020; 21338; 61712; 0888258000;
59. Сийка Петрова Димова – гр. Кърджали, ул. Сан Стефано 20; 0889701110;
60. Станимир Делчев Сталев – гр. Кърджали, бул. Беломорски 42; 0882494128;
61. Стоян Борисов Борисов – гр. Кърджали, бул. България 47, офис №39; 0888342219;
62. Страхил Йорданов Алексиев – гр. Кърджали, ул. Ген. Делов 3, ет.1, ст.1; 0361/62592; 34083; 0888229781;
63. Сузан Хасан Хайрула – гр. Кърджали, бул. Беломорски, бл. Люляк, вх.А, ет.1, ап.1; 0897277515;
64. Сунай Фаик Мехмед – гр. Кърджали, бул. Беломорски 75, бл.Марица, вх.А, ет.1, офис 3; 0898766936;
65. Съби Милчев Узунов – гр. Ардино; ул. Търговска 12; 0889200478;
66. Теодора Георгиева Белева – гр. Кърджали, ж.к. Възрожденци, ул. Ангел Кънчев № 22; 0361/45256; 0898687057;
67. Филиз Селяхидинова Рюстемова – гр. Кърджали, бул. България 47, ет.2, офис №9; 0887357796;
68. Христо Анастасов Караманолов – гр. Кърджали, бул. Беломорски 42; 0361/28655; 0878177376;
69. Христо Ангелов Чанков – гр. Крумовград, ул. Княз Борис Първи 4, вх.Б, ет.1, ап.13; 0888958822;
70. Христо Божидаров Кавракиров – гр. Кърджали, ул. Републиканска 47; 0361/22069; 0899869157; 0882966468;

Младши адвокати от Адвокатска колегия – Кърджали
71. Мюмюн Мюмюнов Алиев – гр. Кърджали, ул. Републиканска 47, ет.4, офис №5; 0887677795;
72. Наско Славчев Сапунджиев – с. Горно Кирково, ул. Любен Каравелов 52; 0888296579;
73. Петко Димитров Деведжиев – гр. Кърджали, ул. Георги Кондолов 2; офис №2; 0876009899;

Технически сътрудник на Адвокатска колегия – Кърджали:
тел. 0361/62536

Навигация
Новини, събития и съобщения
Справки по дела
Анкета
Търсене
Контакти
Адрес
гр. Кърджали
бул. "Беломорски" № 48
Телефон:
0361/ 5 88 15, 6 27 03
Факс:
0361/ 6 27 08
Общини
Районни съдилища
Прокуратура
Адвокати
Нотариуси
Вещи лица
Преводачи
НССС
Съдебни заседатели
Съдебни изпълнители
Брояч на посещенията