Нотариуси

1. Галина Димитрова Христова - Кърджали, ул. Стефан КАраджа 5, Тел. 0361/8 20 98
2. Даниела Тодорова Георгиева - Кърджали, бул. Беломорски 75, бл. Марица, Тел. 0361/8 15 74
3. Елияна Кирилова Калайджиева - Стоева - Кърджали, ул. Булагер 3, Тел. 0361/6 55 56, 0361/6 44 46
4. Калин Николов Димитров - Кърджали, ул. Алеко Константинов бл. 10, вх. Б, Тел. 0361/6 22 64
5. Кичка Славилова Златанова - Кърджали, ул. Републиканска 47, офис 5, ет. 4, Тел. 0361/2 17 67
6. Мария Георгиева Даскалова - Трифонова - Кърджали, ул. Булагер 3, Тел. 0361/6 55 56, 0361/6 44 46

Навигация
Новини, събития и съобщения
Справки по дела
Анкета
Търсене
Контакти
Адрес
гр. Кърджали
бул. "Беломорски" № 48
Телефон:
0361/ 5 88 15, 6 27 03
Факс:
0361/ 6 27 08
Общини
Районни съдилища
Прокуратура
Адвокати
Нотариуси
НССС
Вещи лица
Преводачи
Съдебни заседатели
Съдебни изпълнители
Брояч на посещенията