Връзки (полезни интернет адреси)

ДЪРЖАВНИ ИНСТИТУЦИИ


СЪДЕБНА СИСТЕМА
ЕВРОПЕЙСКИ ИНСТИТУЦИИ
СЪДЕБНИ ШКОЛИ В ЧУЖБИНА
 • Национална школа на магистратурата на Франция
 • Юридическо училище в Испания
 • The National Judicial College - САЩ
 • The Netherlands Helsinki Committee
 • Национален институт на магистратите е Румъния
 • Център за обучение на магистрати в Черна гора
 • Център за обучение на магистрати в Сърбия

ПАРТНЬОРСКИ ОРГАНИЗАЦИИ
 • Проект за укрепване на съдебната система в България
 • Американска агенция за международно развитие (ААМР)
 • Национален институт на правосъдието в България

ДРУГИ
 • Национално сдружение на съдебните служители
 • Регистър на административните структури
 • Управление на средствата от Европейския съюз
 • Временна комисия за промени в Конституцията
 • Съдебна власт и правосъдие
 • Новини на тема "правосъдие"
 • Асоциация на прокурорите в България
 • Асоциация на студентите юристи - Пловдив
 • Българският правен портал
 • Висш адвокатски съвет
 • Камара на следователите в България
 • Национална Асоциация Правна Инициатива за Местно Самоуправление (НАПИМС)
 • Националната асоциация на студентите юристи "ЕЛСА-България”
 • Национално сдружение на съдебните служители
 • Нотариална камара на Република България
 • Патентно ведомство на Република Бъгария
 • Регистър на внесените в Народното събрание законопроекти
 • Съюз на съдиите в България
 • Съюз на юристите в България
 • Американски юридически портал
 • Български институт за правно развитие
 • Фондация “Български адвокати за правата на човека”
 • law.com
 • Dictionary - правни термини
 • Юридически портал - FindLaw
 • California Criminal Defense Attorneys
 • Uniform Law Commissioners
Навигация
Новини, събития и съобщения
Справки по дела
Анкета
Търсене
Контакти
Адрес
гр. Кърджали
бул. "Беломорски" № 48
Телефон:
0361/ 5 88 15, 6 27 03
Факс:
0361/ 6 27 08
Общини
Районни съдилища
Прокуратура
Адвокати
Нотариуси
НССС
Вещи лица
Преводачи
Съдебни заседатели
Съдебни изпълнители
Брояч на посещенията