Указания за потребителите за начина на достъп до публикуваните съдебни актове

УКАЗАНИЯ
за потребителите за начина на достъп до публикуваните съдебни актове на страницата на Окръжен съд - Кърджали.Потребителите на интернет страницата на съда получават достъп до постановените съдебни актове при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни , съгласно чл.64 от ЗСВ.

1. Постановените съдебни актове от Кърджалийски окръжен съд се публикуват в „Съдебни актове” на интернет страницата на съда.

От главното меню от лявата страна изберете :

„Съдебни актове” или „Съдебни актове – постановени”.

Избирате съответната година, месец и ден когато акта е постановен.
След което получавате достъп до постановените присъди, решения, определения по наказателни, граждански и търговски дела по месеци и дни. Достъпът до съдебните актове става посредством кликване върху избраният от Вас акт.

2. Постановените съдебни актове на съдилищата в страната.
Търсенето на постановените съдебни актове по вида, номера на делото и годината става от главното меню:

„Централен интерфейс за публикуваните съдебни актове на съдилищата в страната”.
Навигация
Новини, събития и съобщения
Справки по дела
Анкета
Търсене
Контакти
Адрес
гр. Кърджали
бул. "Беломорски" № 48
Телефон:
0361/ 5 88 15, 6 27 03
Факс:
0361/ 6 27 08
Общини
Районни съдилища
Прокуратура
Адвокати
Нотариуси
НССС
Вещи лица
Преводачи
Съдебни заседатели
Съдебни изпълнители
Брояч на посещенията