Ден на отворените врати

„ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ”

В ОКРЪЖЕН СЪД – КЪРДЖАЛИ
16 април 2018 година


На 16 април се проведе „Ден на отворените врати” – мероприятие, част от информационна кампания, целящо утвърждаване на публичност и прозрачност, повишаване правната култура на гражданите, постигане на по-голяма информираност и запознаване с дейността и организацията на работа на органите на съдебна власт.
На гости ни бяха ученици от V-ти клас на ОУ „Св. Климент Охридски” – гр. Кърджали, които бяха приветствани от г-н Георги Милушев – Председател на Окръжен съд – Кърджали.
Съдебният администратор на Окръжен съд – Кърджали обясни на учениците в кой орган на съдебната власт се намират, показа им деловодството и им обясни накратко как се образува дело и какви видове дела има, като им показа някои от тях.
Особен интерес децата проявиха към стаята за съхранение на веществени доказателства. В присъствието на съдебни служители децата погледнаха как са подредени и описани веществените доказателства. Съдебният администратор им обясни най-общо какво представляват веществените доказателства, защо се съхраняват стриктно и какво е значението им в съдебния процес.
Г-жа Веселина Кашикова – Заместник – председател на Окръжен съд – Кърджали, разказа на децата за Конституцията, държавния герб и националното знаме. Обясни кой кой е в съдебния процес, както и кое е водещото за вземане на правилно и справедливо решение от страна на съда, каква е спецификата на работата на съдиите. Децата бяха запознати с това какво означава да си малолетен, непълнолетен и пълнолетен – права, задължения, отговорности, и специална защита на децата. Какво е нарушение и какво – престъпление. Агресията сред учениците – добър избор на поведение ли е, и защо не е? Беседата се оказа изключително интересна за любознателната публика. Интересни бяха и въпросите на учениците – каква е ролята на прокурора и адвоката в процеса, как се взема решение от съдията, каква е разликата между нарушение и престъпление, агресията в училище – наказуемост и отговорност.
Всеки един от учениците получи брошура с информация за съдебната власт, структурата на съдебната система, органите на съдебна власт и професията „съдия”, с която се постигна и целта на мероприятието – повишаване на правната култура на младите хора, постигане на по-голяма информираност.Новини, събития и съобщения
Анкета
Търсене
Контакти
Адрес
гр. Кърджали
бул. "Беломорски" № 48
Телефон:
0361/ 5 88 15, 6 27 03
Факс:
0361/ 6 27 08
Общини
Прокуратура
Адвокати
Нотариуси
Вещи лица
Преводачи
Съдебни изпълнители
Брояч на посещенията