За стажант-юристите

УВАЖАЕМИ СТАЖАНТ-ЮРИСТИ,


С оглед пропускателния режим на Съдебна палата - Кърджали, се въвежда приемно време:

Всеки работен ден – от 14.00 часа до 16.00 часа.
В приемното време ще се извършват консултации със съдиите-патрони, встъпването в длъжност, напускане от длъжност и заверка на стажантските книжки.
При встъпване в длъжност носете лична карта!

С цел подобряване организацията на работа можете да изтеглите от сайта Декларация - съгласие и План за провеждането на стажа, който следва да попълните съобразно публикуваните Правила за провеждане на стажа и документите да представите на главния специалист - административна дейност – стая № 35, ет.3 при встъпването в длъжност.

Моля, запознайте се и с останалите документи, приложени в този раздел.

Заповед на МП
Правила за провеждане на стажа
Заповед на Председателя на ОС - Кърджали за стажант-юристите
Декларация - съгласие
План за провеждане на стажа
Заявление до МП
Заповед на Председателя на ОС - Кърджали за стажант-юристите - Допълненителни правила
Допълнени Правила за провеждане на стажа
Навигация
Новини, събития и съобщения
Справки по дела
Анкета
Търсене
Контакти
Адрес
гр. Кърджали
бул. "Беломорски" № 48
Телефон:
0361/ 5 88 15, 6 27 03
Факс:
0361/ 6 27 08
Общини
Районни съдилища
Прокуратура
Адвокати
Нотариуси
НССС
Вещи лица
Преводачи
Съдебни заседатели
Съдебни изпълнители
Брояч на посещенията