Преводачи

СПИСЪК на специалистите, утвърдени за съдебни преводачи от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебния район на Окръжния съд - Кърджали, за 2015 г.


Издаден от министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 27 от 14.04.2015 г.
Министърът на правосъдието на основание чл. 401, ал. 3 от Закона за съдебната власт обнародва:
СПИСЪК на специалистите, утвърдени за съдебни преводачи от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебния район на Окръжния съд - Кърджали, за 2015 г.

Бехиде Мюмюн Чаушева, тюркология, разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво "Поверително".
Виждан Сами Сефер, турска филология, разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво "Поверително".
Нарин Юксел Ахмед, английска филология.
Фетие Ремзи Салим, немски език.
Навигация
Новини, събития и съобщения
Справки по дела
Анкета
Търсене
Контакти
Адрес
гр. Кърджали
бул. "Беломорски" № 48
Телефон:
0361/ 5 88 15, 6 27 03
Факс:
0361/ 6 27 08
Общини
Районни съдилища
Прокуратура
Адвокати
Нотариуси
Вещи лица
Преводачи
НССС
Съдебни заседатели
Съдебни изпълнители
Брояч на посещенията