Преводачи

СПИСЪК на специалистите, утвърдени за съдебни преводачи от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебния район на Окръжния и Административния съд - Кърджали, за 2018 г.
Издаден от министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 13 от 9.02.2018 г.
Министърът на правосъдието на основание чл. 401, ал. 3 от Закона за съдебната власт обнародва:

СПИСЪК
на специалистите, утвърдени за съдебни преводачи от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебния район на Окръжния и Административния съд - Кърджали, за 2018 г.


- Бехиде Мюмюн Чаушева, тюркология, разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво „Поверително“.
- Виждан Сами Сефер, турска филология, разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво „Поверително“.
- Нарин Юксел Ахмед, английска филология.
- Фетие Ремзи Салим, немски език.
- Аркадий Иванов Демянов, румънски език, разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво „Секретно“.
- Десислава Янушова Желязкова, полски език.
- Атанас Николов Челебиев, немски език.
Навигация
Новини, събития и съобщения
Справки по дела
Анкета
Търсене
Контакти
Адрес
гр. Кърджали
бул. "Беломорски" № 48
Телефон:
0361/ 5 88 15, 6 27 03
Факс:
0361/ 6 27 08
Общини
Районни съдилища
Прокуратура
Адвокати
Нотариуси
НССС
Вещи лица
Преводачи
Съдебни заседатели
Съдебни изпълнители
Брояч на посещенията