Съдебни заседатели

Съдържанието е съобразено с действащото законодателство към 1.06.2017 г.

1. „Наръчник на съдебния заседател” - версия за изтегляне с вградени хипервръзки към нормативни текстове. (ZIP файла се записва на вашия компютър и се разархивира.Основният учебен материал се намира във файл „Наръчник на съдебния заседател.pdf” и може да се разпечата за ползване и като хартиено копие.)
2. Наръчник на съдебния заседател.PDF - версия за онлайн използване (без налични хипервръзки към нормативни текстове)

3. Съдебни заседатели с маднат 2019 - 2022 г.

Навигация
Новини, събития и съобщения
Справки по дела
Анкета
Търсене
Контакти
Адрес
гр. Кърджали
бул. "Беломорски" № 48
Телефон:
0361/ 5 88 15, 6 27 03
Факс:
0361/ 6 27 08
Общини
Районни съдилища
Прокуратура
Адвокати
Нотариуси
НССС
Вещи лица
Преводачи
Съдебни заседатели
Съдебни изпълнители
Брояч на посещенията